11 10

Hayatta Kalma Rehberi

Avcı toplayıcı insanların olduğu döneme bir dönüp bakarsak hayatta kalmak dediğimiz şey onlar için barınma, beslenme ve neslini devam ettirme ihtiyaçlarının karşılanmış olması durumuydu. Günün sonunda bir aslana yem olmadan barındığı yere elinde meyve veya avladığı hayvanın etiyle dönebiliyorsa hayatta…

Read more