WordPress Meta Box’ta Görsel Seçtirmek

Herkese Merhaba 👋🏻 Şu anda bu yazıyı okuduğunuz blogumun temasını hazırlarken Wordpress hakkında birçok güzel ipucu ve güzel özellik öğrendim. Bunlar içerisinde en çok sevdiğim özelliklerden birisi de (ki bunu daha önce birçok kez yapmaya çalışıp becerememiştim) metabox içerisinde ortam kütüphanesinden resim seçtirmek oldu. Bunu yapabilmek için iki adımımız var. Birinci adımımız bir metabox oluşturmak ve içerisine ortam kütüphanesini açmak için bir buton koymak (oldukça kolay değil mi?). Diğer adımımız ise birazcık Javascript içeriyor. En temel anlamda ortam kütüphanesi için bir frame oluşturuyoruz ve buradaki seçim olaylarını yakalayıp seçilen görsellerin ID'lerini alıp kaydediyoruz. Hemen başlayalım. Öncelikle temamızın functions.php dosyasına şu satırları ekleyelim.
function lahmacun_add_meta_boxes() {
 add_meta_box( 'lahmacun_gallery_metabox', __( 'Galeri', 'lahmacun' ), 'lahmacun_gallery_metabox_callback', 'post', 'side', 'default' );
}

add_action('add_meta_boxes', 'lahmacun_add_meta_boxes');
Buradaki her şeyi tek tek açıklamayacağım. Kısaca yaptığımız şeyi açıklayıp detaylar için link vereceğim. Her şeyden önce add_meta_box fonksiyonu hakkında detaylı bilgi için şuraya gidebilirsiniz. lahmacun_add_meta_boxes adında bir fonksiyon oluşturduk. Bunun içerisinde yeni bir meta box oluşturduk. Meta box'ımızın başlığı "Galeri", sadece yazı tipindeki gönderilerde görünecek ve içerik oluşturma ekranında sağ tarafta görünecek. Bu meta box'ın oluşturulması için fonksiyonumuzun çağırılması gerekiyor. Bu fonksiyonu kendimiz çağırmayacağız. Bunu bir kancanın ucuna ekleyeceğiz ve zamanı geldiğinde Wordpress tarafından çağırılacak. Tahmin edeceğiniz üzere kancamız da add_meta_boxes kancası. Eğer bu kanca (hook) sistemi hakkında yeteri kadar bilgi sahibi değilseniz Tayfun Erbilen tarafından hazırlanmış olan şu videoyu izlemenizi tavsiye ederim: Meta box oluşturan fonksiyonumuzu add_meta_boxes kancasına ekledik. Şimdi bu meta boxımız için callback fonksiyonumuzu yazmamız lazım. Parametremizde belirttiğimiz üzere callback fonksiyonumuzun ismi lahmacun_gallery_metabox_callback. Callback fonksiyonumuzda yapacağımız şey ortam kütüphanesini açmak için bir buton koymak.
function lahmacun_gallery_metabox_callback($post)
{
  ?>
  <button type="button" id="open-gallery">Görsel Seç</button>
  <?php
}
PHP etiketlerini açıp kapattığımız yer belki biraz kafa karıştırıcı olabilir. Direkt olarak PHP'nin echo komutuyla ekrana button etiketini basmak yerine php etiketlerini kapatıyoruz, button etiketimizi oluşturuyoruz ve tekrar PHP etiketlerimizi açıyoruz. Bildiğiniz üzere PHP'nin en önemli özelliklerinden birisi de HTML'in içine gömülebiliyor olmasıdır. Bu olayı anladığınızı varsayıyorum. Şimdi ufak bir Javascript koduna ihtiyacımız var. Ben tema klasörümün altında admin/js klasörüne gallery.js adında bir dosya oluşturmayı tercih ettim. İlk olarak sadece butona tıklandığı zaman ortam kütüphanesi penceresi açılmasını sağlayalım. Javascript dosyasının içeriği şimdilik şu şekilde olsun.
jQuery(document).ready(function ($) {
  var mediaFrame;

  mediaFrame = wp.media.frames.file_frame = wp.media({
    //button_text set by wp_localize_script()
    title: "Görselleri Seçin",
    button: {text: "Tamam"},
    multiple: true // Çoklu Seçime izin ver.
  });

  $('#open-gallery').on('click', function (e) {

    e.preventDefault();

    if (mediaFrame) {
      mediaFrame.open();
      return;
    }

  });
});
Kodlarımızın bir kısmı açıklayalım. Öncelikle mediaFrame adında bir değişken oluşturuyoruz ve bunu da wp.media.frames.file_frame'e eşitliyoruz ve onu da wp.media diyerek yeni bir objeye eşitliyoruz. wp.media fonksiyonu bize ortam kütüphanesi penceresi döndürüyor. Bunun içerisinde birkaç tane ufak ayar var. Birincisi title. Ortam kütüphanesinin sol üst tarafında görünen başlık kısmına tekabül ediyor bu kısım. İkincisi button. Button özelliği bir obje. İçerisindeki "text" anahtarı sağ aşağıda görünecek olan butonumuzun üzerindeki yazı oluyor. Butonun yazısını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ve son olarak da multiple seçeneğimiz var. Eğer buna true derseniz kullanıcınız ortam kütüphanesinden çoklu resim seçebiliyor. Sonrasında #open-gallery butonuna tıklanma olayını yakaladık ve burada bir kontrol yaptık. Eğer mediaFrame değişkenimiz tanımlandıysa, yani bir ortam kütüphanesi penceremiz varsa eğer open metodu ile bu pencereyi açıyoruz. Şimdi tek yapmamız gereken bu Javascript dosyasını çağırmak. Admin panelinin kodlarını düzenlemeyeceğimize göre bu Javascript dosyasını çağırmak için de kancaları kullanmamız gerekiyor. Wordpress'te admin_enqueue_scripts adında bir kanca var. Admin panelinin Javascript dosyaları çağırılırken bu kancamız çalışıyor. Böylece siz de admin panelinde kendi Javascript dosyalarınızı çağırabiliyorsunuz. Yeni bir fonksiyon oluşturalım ve bu fonksiyon içerisinde wp_enqueue_script fonksiyonu ile bu oluşturduğumuz Javascript dosyasını çağıralım ve sonrasında da bu fonksiyonumuzu uygun kancaya ekleyelim.
function lahmacun_enqueue_meta_box_scripts() {
  wp_enqueue_script(
    'lahmacun_media_select',
    get_template_directory_uri() . '/admin/js/gallery.js',
    [ 'jquery' ],
    '',
    true
  );
}

add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'lahmacun_enqueue_meta_box_scripts' );
Buradaki fonksiyonları ve parametreleri de tek tek açıklamayacağım. Bu kısımları zaten bildiğinizi varsayıyorum. Eğer bilmiyorsanız da şuradaki dokümantasyonu inceleyebilirsiniz. Böylece Javascript dosyamızı da çağırmış olduk. Şimdi ilk denememizi yapabiliriz. Şöyle bir görüntüyle karşılaşmış olmanız gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken şey görsellerin seçilme olayını yakalayıp seçilen görsellerin ID'sini almak ve bunları bir gizli inputun içine atmak. Meta boxımız için oluşturduğumuz callback fonksiyonunu biraz değiştireceğiz. İçerisinde bir tane hidden input ve bir tane de ul etiketi koyacağız. Gizli inputumuz bizim görsellerimizin ID'lerini saklarken ul etiketimizin içerisine de görsellerimizi koyacağız ki kullanıcı hangilerini seçtiğini görebilsin. Düzenleme sonrasında fonksiyonumuz şu şekilde olmalı.
function lahmacun_gallery_metabox_callback($post)
{
  ?>
  <input type="hidden" name="gallery_images">
  <button type="button" id="open-gallery">Görsel Seç</button>
  <ul class="gallery-images"></ul>
  <?php
}
ismini gallery_images olarak ayarladık. Şimdi tekrar javascript dosyamıza gideceğiz ve şu satırları ekleyeceğiz.
mediaFrame.on('select', function() {
  var attachments = mediaFrame.state().get('selection').map(function (attachment) {
    attachment.toJSON();
    return attachment;
  });

  $("ul.gallery-images").html("");
  var galleryImageIds = [];

  for (var i = 0; i < attachments.length; ++i) {
    $('ul.gallery-images').append(
      '<li>' +
      '<img src="' +
      attachments[i].attributes.url + '" style="width: 150px; height: auto;" />' +
      '</li>'
    );
    galleryImageIds.push(attachments[i].attributes.id);
  }
  $("input[name=gallery_images]").val(galleryImageIds.join());
})
Burada biraz açıklama yapmamız lazım. Öncelikle daha önce oluşturduğumuz media çerçevemizin select olayını yakaladık. Yani bir resim seçme işlemi yapıldığında bizim burada yazdığımız kodlar çalışacak. Öncelikle mediaFrame değişkenimizin içerisindeki seçili olan bütün elemanları aldık ve bunları map fonksiyonu yardımıyla JSON formatına çevirdik. Artık her bir attachmentı bir obje olarak kullanabiliriz. Daha sonra bütün seçili görselleri arayüzden kaldırmak için ul'mizin içerisindeki bütün her şeyi temizliyoruz. Sonrasında eklerimizin idlerini koyacağımız değişkenimizi oluşturup bunu boş bir dizi olarak tanımlıyoruz. Hemen arkasından bütün eklerimizi bir for döngüsü yardımıyla bir döngüye sokuyoruz. Bu görsellerin bütün özellikleri attributes propertysi altında bulunuyor. Görselin URL'si veya ID'si gibi birçok veriyi buradan elde edebiliyoruz. ul etiketimizin içerisine bir li etiketi ekleyip onun içerisine de bir görsel ekliyoruz ve src özelliği olarak da ekimizin adresini yazıyoruz. Şu anda görselimiz ul'mizin içerisine bir liste elemanı olarak eklendi. Bundan sonra yapmamız gereken şey bu ekimizin id'sini alıp dizimize eklemek. Javascript'in push fonksiyonu yardımıyla id'mizi dizimize ekliyoruz. Döngüden çıktıktan sonra ise bu id'lerimizin bulunduğu diziyi join fonksiyonu yardımıyla virgüllerle ayrılmış bir string haline getiriyoruz ve gizli inputumuza değer olarak veriyoruz. Artık görsellerimizin id'lerini elde etmiş olduk. Bu işlemleri düzgün bir şekilde yaptıysak eğer şu şekilde bir çıktıyla karşılaşmamız lazım. Yapmamız gereken son bir adım kaldı. O da bu seçtimiz görselleri kaydetmek. Kaydetme işlemi için Wordpress'in update_post_meta fonksiyonunu ve edit_post kancasını kullanacağız. Hemen yeni bir fonksiyon oluşturalım. Bu fonksiyonumuzun ismi de lahmacun_save_meta_boxes olsun. Bu fonksiyonun içerisinde de POST metodu ile gelen galeri resimleri idlerini alıp gönderimize bir meta olarak ekleyeceğiz.
function lahmacun_save_meta_boxes( $post_id ) {
  if ( array_key_exists( "gallery_images", $_POST ) ) {
    $metaValue = $_POST["gallery_images"];
  } else {
    $metaValue = null;
  }
  update_post_meta(
    $post_id,
    "lahmacun_gallery_images",
    $metaValue
  );
}

add_action( 'edit_post', 'lahmacun_save_meta_boxes' );
Metamızı bu şekilde eklemiş olduk. Şimdi yapmamız gereken tek şey sayfamız yüklendiği zaman önceden seçilmiş görseller varsa bunları listelemek ve bu görselleri göstermek. Bunun için yine meta boxımızın callback fonksiyonunu biraz düzenlememiz gerekecek. Öncelikle get_post_meta ile görsellerimizin id'sini alalım ve bunu explode ile parçalayıp bir döngüye sokalım. Sonrasında da hepsini teker teker gösterelim. Fonksiyonumuzun yeni hali şu şekilde olacak.
function lahmacun_gallery_metabox_callback($post)
{
 $galleryImages = get_post_meta($post->ID, 'lahmacun_gallery_images', true);
  ?>
  <input type="hidden" name="gallery_images" value="<?php echo $galleryImages; ?>">
  <button type="button" id="open-gallery">Görsel Seç</button>
  <ul class="gallery-images">
  	<?php
  	$galleryImages = explode(",", $galleryImages);
  	foreach ($galleryImages as $imageId) {
  	?>
  		<img src="<?php echo wp_get_attachment_url($imageId); ?>" style="width: 150px; height: auto;">
  	<?php
  	}
  	?>
  </ul>
  <?php
}
Ufak bir inceleme yapalım. Burada lahmacun_gallery_images metasını çektik. Bu bize idlerin virgülle birleşmiş hali olan bir string verdi. Biz de bu stringi önce alip gizli inputumuza değer olarak verdik. Daha sonra ul'nin içerisinde bunu explode ile virgül karakterine göre parçaladık ve tek tek idleri elde ettik. Daha sonra da wp_get_attachment_url fonksiyonu yardımı ile bu görselleri çağırdık. Şu anda her şey yolunda. Şimdi tek yapmamız gereken tekrar görsel seç butonuna bastığımız zaman mevcut görsellerimizi seçili hale getirmek. Bundan sonra eksiksiz ve güzel bir meta boxımız olacak. Bunun için tekrar Javascript kodlarımızı düzenlememiz lazım. Bunun için yapmamız gereken de inputumuzun değerini alıp virgül ile parçalayıp daha sonra bu id'ye ait görselleri seçili hale getirmek.
mediaFrame.on('open', function() {
  var attachments = [];
  var attachmentsString = $("input[name=gallery_images]").val();
  attachments = attachmentsString.split(",");

  attachments.forEach(function(id) {
    attachment = wp.media.attachment(id);
    attachment.fetch();
    mediaFrame.state().get('selection').add(attachment ? [attachment] : []);
  });
});
Öncelikle attachments adında boş bir dizi oluşturduk. Daha sonra inputumuzun değerini alıp bir değişkene atadık. inputumuzun değerini split fonksiyonu ile virgül karakterine göre parçaladık ve bir dizi oluşturup bunu attachments dizisine atadık. Daha sonra attachments dizisindeki her bir eleman için wp.media.attachment diyerek görselin id'sini kullanarak attachmentımızı çağırdık. Sonrasında mediaFrame değişkenimizin state'indeki seçim kısmına tek tek bu attachmentları eklemiş olduk. Böylece mevcut seçili görsellerimiz varsa penceremiz açıldığında bunları göstermiş olduk. Buraya dosyalarımızın tam hallerini bırakıp bu yazıyı da burada sonlandırmak istiyorum. Öncelikle functions.php
<?php

function lahmacun_add_meta_boxes() {
 add_meta_box( 'lahmacun_gallery_metabox', __( 'Galeri', 'lahmacun' ), 'lahmacun_gallery_metabox_callback', 'post', 'side', 'default' );
}

add_action('add_meta_boxes', 'lahmacun_add_meta_boxes');

function lahmacun_gallery_metabox_callback($post)
{
 $galleryImages = get_post_meta($post->ID, 'lahmacun_gallery_images', true);
  ?>
  <input type="hidden" name="gallery_images" value="<?php echo $galleryImages; ?>">
  <button type="button" id="open-gallery">Görsel Seç</button>
  <ul class="gallery-images">
  	<?php
  	$galleryImages = explode(",", $galleryImages);
  	foreach ($galleryImages as $imageId) {
  	?>
  		<img src="<?php echo wp_get_attachment_url($imageId); ?>" style="width: 150px; height: auto;">
  	<?php
  	}
  	?>
  </ul>
  <?php
}

function lahmacun_enqueue_meta_box_scripts() {
  wp_enqueue_script(
    'lahmacun_media_select',
    get_template_directory_uri() . '/admin/js/gallery.js',
    [ 'jquery' ],
    '',
    true
  );
}

add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'lahmacun_enqueue_meta_box_scripts' );

function lahmacun_save_meta_boxes( $post_id ) {
 if ( array_key_exists( "gallery_images", $_POST ) ) {
  $metaValue = $_POST["gallery_images"];
 } else {
  $metaValue = null;
 }
 update_post_meta(
  $post_id,
  "lahmacun_gallery_images",
  $metaValue
 );
}

add_action( 'edit_post', 'lahmacun_save_meta_boxes' );
gallery.js dosyamız:
jQuery(document).ready(function ($) {
  var mediaFrame;

  mediaFrame = wp.media.frames.file_frame = wp.media({
    //button_text set by wp_localize_script()
    title: "Görselleri Seçin",
    button: {text: "Tamam"},
    multiple: true // Çoklu Seçime izin ver.
  });

  $('#open-gallery').on('click', function (e) {

    e.preventDefault();

    if (mediaFrame) {
      mediaFrame.open();
      return;
    }

  });

  mediaFrame.on('select', function() {
  var attachments = mediaFrame.state().get('selection').map(function (attachment) {
        attachment.toJSON();
        return attachment;
    });

    $("ul.gallery-images").html("");
    var galleryImageIds = [];

    for (var i = 0; i < attachments.length; ++i) {
      $('ul.gallery-images').append(
        '<li>' +
        '<img src="' +
      	attachments[i].attributes.url + '" style="width: 150px; height: auto;" />' +
        '</li>'
      );
      galleryImageIds.push(attachments[i].attributes.id);
    }

    $("input[name=gallery_images]").val(galleryImageIds.join());
  })

  mediaFrame.on('open', function() {
    var attachments = [];
    var attachmentsString = $("input[name=gallery_images]").val();
    attachments = attachmentsString.split(",");

    attachments.forEach(function(id) {
      attachment = wp.media.attachment(id);
      attachment.fetch();
      mediaFrame.state().get('selection').add(attachment ? [attachment] : []);
    });
  });
});
Aklınıza takılan bir şeyler varsa bunları yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar dilerim.

1 Yorum

 1. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 2. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 3. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 4. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 5. top rated online canadian pharmacies
  Yanıtla
 6. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 7. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 8. cialis_generic
  Yanıtla
 9. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 10. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 11. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 12. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 13. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 14. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 15. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 16. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 17. www.bioshieldpill.com
  Yanıtla

  discount viagra online bioshieldpill.com viagra online generic [url=http://bioshieldpill.com/]best place to buy generic viagra online[/url]

 18. safe canadian online pharmacies
  Yanıtla
 19. highest rated canadian pharmacies
  Yanıtla
 20. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 21. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 22. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 23. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 24. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 25. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 26. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 27. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 28. international pharmacies that ship to the usa
  Yanıtla
 29. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 30. international pharmacies that ship to the usa
  Yanıtla
 31. canadian pharmacies
  Yanıtla
 32. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 33. canadian pharmacies
  Yanıtla
 34. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 35. viagra_cheap
  Yanıtla
 36. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 37. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 38. canadian pharmacies
  Yanıtla
 39. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 40. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 41. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 42. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 43. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 44. safe canadian online pharmacies
  Yanıtla
 45. safe canadian online pharmacies
  Yanıtla
 46. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 47. highest rated canadian pharmacies
  Yanıtla
 48. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 49. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 50. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 51. canadian pharmacies
  Yanıtla
 52. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 53. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 54. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 55. cialis prices
  Yanıtla

  thuốc tadalafil mua ở đâu [url=http://genericalis.com]generic cialis at walmart[/url] tadalafil and diazepam interactions

 56. sildenafil generic
  Yanıtla

  grapefruit sildenafil interaction buy viagra prescription online sildenafil antes de entrenar [url=http://viagrarow.com/]viagra online prescription[/url]

 57. discount cialis
  Yanıtla

  discount cialis discount cialis

 58. cialis on line
  Yanıtla

  cialis on line cialis on line

 59. cialis black
  Yanıtla

  cialis black cialis black

 60. tadalista vs cialis
  Yanıtla

  tadalista vs cialis tadalista vs cialis

 61. cost of cialis
  Yanıtla

  cost of cialis cost of cialis

 62. cialis medication
  Yanıtla

  cialis medication cialis medication

 63. cialis and alcohol
  Yanıtla

  cialis and alcohol cialis and alcohol

 64. otc cialis
  Yanıtla

  otc cialis otc cialis

 65. cialis without prescription
  Yanıtla

  cialis without prescription cialis without prescription

 66. cialis generic canada
  Yanıtla

  cialis generic canada cialis generic canada

 67. online cialis
  Yanıtla

  online cialis online cialis

 68. cialis wikipedia
  Yanıtla

  cialis wikipedia cialis wikipedia

 69. non prescription cialis
  Yanıtla

  non prescription cialis non prescription cialis

 70. cialis walmart
  Yanıtla

  cialis walmart cialis walmart

 71. cialis from canada
  Yanıtla

  cialis from canada cialis from canada

 72. cialis 5mg coupon
  Yanıtla

  cialis 5mg coupon cialis 5mg coupon

 73. no prescription cialis
  Yanıtla

  no prescription cialis no prescription cialis

 74. cialis 5mg
  Yanıtla

  cialis 5mg cialis 5mg

 75. natural cialis
  Yanıtla

  natural cialis natural cialis

 76. cialis soft
  Yanıtla

  cialis soft cialis soft

 77. cialis for women
  Yanıtla

  cialis for women cialis for women

 78. marley generics cialis
  Yanıtla

  marley generics cialis marley generics cialis

 79. cialis for sale
  Yanıtla

  cialis for sale cialis for sale

 80. liquid cialis
  Yanıtla

  liquid cialis liquid cialis

 81. cialis saving card
  Yanıtla

  cialis saving card cialis saving card

 82. cialis drug interactions
  Yanıtla

  cialis drug interactions cialis drug interactions

 83. cheap generic cialis
  Yanıtla

  cheap generic cialis cheap generic cialis

 84. cialis samples
  Yanıtla

  cialis samples cialis samples

 85. cialis dosage information
  Yanıtla

  cialis dosage information cialis dosage information

 86. cheap cialis generic
  Yanıtla

  cheap cialis generic cheap cialis generic

 87. generic for cialis
  Yanıtla

  generic for cialis generic for cialis

 88. cialis reviews
  Yanıtla

  cialis reviews cialis reviews

 89. cialis generic price
  Yanıtla

  comprar tadalafil 2.5 http://genericalis.com tadalafil 29 years old

 90. cialis professional
  Yanıtla

  cialis professional cialis professional

 91. cialis daily
  Yanıtla

  cialis daily cialis daily

 92. canadian pharmacy cialis
  Yanıtla

  canadian pharmacy cialis canadian pharmacy cialis

 93. generic cialis reviews
  Yanıtla

  generic cialis reviews generic cialis reviews

 94. cialis price
  Yanıtla

  cialis price cialis price

 95. cialis coupons printable
  Yanıtla

  cialis coupons printable cialis coupons printable

 96. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 97. cialis prices
  Yanıtla

  tadalafil and bph mechanism of action [url=http://www.cialislet.com/]cialis prices[/url] natural replacement cialis.

 98. canadian cialis
  Yanıtla

  canadian cialis canadian cialis

 99. generic cialis canada
  Yanıtla

  generic cialis canada generic cialis canada

 100. buying cialis online
  Yanıtla

  buying cialis online buying cialis online

 101. cialis patent expiration
  Yanıtla

  cialis patent expiration cialis patent expiration

 102. free cialis samples
  Yanıtla

  free cialis samples free cialis samples

 103. cialis copay card
  Yanıtla

  cialis copay card cialis copay card

 104. free cialis coupon
  Yanıtla

  free cialis coupon free cialis coupon

 105. 5mg cialis
  Yanıtla

  5mg cialis 5mg cialis

 106. free cialis
  Yanıtla

  free cialis free cialis

 107. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 108. cheap viagra
  Yanıtla

  can viagra treat performance anxiety http://viagragenupi.com welke zorgverzekeraar vergoed viagra

 109. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 110. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 111. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 112. viagra
  Yanıtla
 113. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 114. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 115. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 116. online drugstore
  Yanıtla
 117. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 118. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 119. canadian pharmacies
  Yanıtla
 120. online pharmacies
  Yanıtla
 121. highest rated canadian pharmacies
  Yanıtla
 122. safe canadian online pharmacies
  Yanıtla
 123. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 124. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 125. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 126. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 127. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 128. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 129. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 130. international pharmacies that ship to the usa
  Yanıtla
 131. tadalafila
  Yanıtla

  tadalafila tadalafila

 132. international pharmacies that ship to the usa
  Yanıtla
 133. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 134. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 135. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 136. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 137. canadian pharmacies
  Yanıtla
 138. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 139. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 140. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 141. highest rated canadian pharmacies
  Yanıtla
 142. top rated online canadian pharmacies
  Yanıtla
 143. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 144. highest rated canadian pharmacies
  Yanıtla
 145. online pharmacies
  Yanıtla
 146. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 147. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 148. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 149. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 150. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 151. online pharmacy
  Yanıtla
 152. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 153. triviagra.com
  Yanıtla

  sildenafil tablets for sale in uk http://triviagra.com/ does sildenafil help build muscle http://triviagra.com/ how to buy viagra in manila

 154. generic viagra usa
  Yanıtla

  buy sildenafil and cialis [url=http://viagragenupi.com]cheap viagra[/url] viagra over the counter bangkok

 155. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 156. online cheap cialis
  Yanıtla

  bjsfbhxl tadalafil quante volte a settimana http://cialissom.com/ lowest price for cialis 5 mg [url=http://cialissom.com]cheap cialis online[/url] cheapest tadalafil in australia

 157. cialis usa
  Yanıtla

  cialis prendre combien de temps avant [url=http://cialislet.com/]cialislet.com[/url] combien coute la boite de tadalafil.

 158. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 159. cialisle.com
  Yanıtla

  how to use tadalafil 10mg generic cialis online how do i take tadalafil

 160. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 161. top rated online canadian pharmacies
  Yanıtla
 162. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 163. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 164. viagra_cheap
  Yanıtla
 165. http://triviagra.com/
  Yanıtla

  foods alternative to sildenafil http://triviagra.com/ beta blocker and sildenafil triviagra.com viagra with ssri

 166. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 167. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 168. online drugstore
  Yanıtla
 169. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 170. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 171. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 172. canadian pharmacies
  Yanıtla
 173. online pharmacies
  Yanıtla
 174. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 175. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 176. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 177. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 178. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 179. international pharmacies that ship to the usa
  Yanıtla
 180. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 181. international pharmacies that ship to the usa
  Yanıtla
 182. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 183. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 184. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 185. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 186. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 187. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 188. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 189. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 190. top rated online canadian pharmacies
  Yanıtla
 191. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 192. highest rated canadian pharmacies
  Yanıtla
 193. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 194. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 195. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 196. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 197. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 198. generic viagra online
  Yanıtla

  where does the name sildenafil come from [url=http://www.viagrauga.com/]generic for viagra[/url] does taking sildenafil feel good

 199. http://cialisle.com
  Yanıtla

  dosage of tadalafil generic cialis cialis tadalafil hap

 200. http://viagrauga.com/
  Yanıtla

  utiliser sildenafil premiere fois viagra prices http://www.viagrauga.com/ www.viagrauga.com taking more than 100 mg sildenafil

 201. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 202. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 203. buy brand cialis online canada
  Yanıtla

  Hi! Quick question that's completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when browsing from my apple iphone. I'm trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue. If you have any recommendations, please share. With thanks! buy brand cialis online canada generic cialis online tadalafil

 204. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 205. top rated online canadian pharmacies
  Yanıtla
 206. viagra.com
  Yanıtla

  how long will the effect of viagra last [url=http://www.doctor7online.com/]cheap viagra[/url] how to buy viagra in abu dhabi

 207. online pharmacy
  Yanıtla
 208. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 209. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 210. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 211. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 212. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 213. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 214. online pharmacy
  Yanıtla
 215. safe canadian online pharmacies
  Yanıtla
 216. highest rated canadian pharmacies
  Yanıtla
 217. highest rated canadian pharmacies
  Yanıtla
 218. highest rated canadian pharmacies
  Yanıtla
 219. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 220. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 221. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 222. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 223. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 224. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 225. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 226. international pharmacies that ship to the usa
  Yanıtla
 227. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 228. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 229. international pharmacies that ship to the usa
  Yanıtla
 230. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 231. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 232. canadian pharmacies
  Yanıtla
 233. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 234. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 235. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 236. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 237. tadalafil without a doctor prescription
  Yanıtla

  tadalafil without a doctor prescription tadalafil without a doctor prescription

 238. buy_cialis
  Yanıtla
 239. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 240. highest rated canadian pharmacies
  Yanıtla
 241. highest rated canadian pharmacies
  Yanıtla
 242. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 243. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 244. canadian pharmacies
  Yanıtla
 245. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 246. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 247. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 248. tadalafil 20mg
  Yanıtla

  tadalafil 20mg tadalafil 20mg

 249. http://cialisle.com
  Yanıtla

  forum cialis tadalafil generic cialis tadalafil and dapoxetine tablets

 250. generic cialis tadalafil uk
  Yanıtla

  generic cialis tadalafil uk generic cialis tadalafil uk

 251. cialis patentablauf in deutschland
  Yanıtla

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage? My website is in the exact same area of interest as yours and my users would genuinely benefit from some of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Thanks! cialis patentablauf in deutschland cialis patentablauf in deutschland

 252. generic cialis available
  Yanıtla

  generic cialis available generic cialis available

 253. what is levitra
  Yanıtla

  what is levitra what is levitra

 254. cheap_viagra
  Yanıtla
 255. http://calisgenhea.org
  Yanıtla

  tadalafil name meaning http://calisgenhea.org che dose di tadalafil

 256. generic cialis 20mg
  Yanıtla

  generic cialis 20mg generic cialis 20mg

 257. vardenafil hcl 20mg
  Yanıtla

  vardenafil hcl 20mg vardenafil hcl 20mg

 258. vardenafil generic
  Yanıtla

  vardenafil generic vardenafil generic

 259. cialis without a doctor prescription
  Yanıtla

  cialis without a doctor prescription cialis without a doctor prescription

 260. cialis tablets australia
  Yanıtla

  cialis tablets australia cialis tablets australia

 261. www.vagragenericaar.org
  Yanıtla

  how long before sex should a woman take viagra cheap viagra online can you take sildenafil when on blood pressure tablets.

 262. cialis tablets
  Yanıtla

  cialis tablets cialis tablets

 263. viagra.com
  Yanıtla

  how soon after eating can i take viagra [url=http://www.doctor7online.com/]cheap viagra[/url] recept nélkül kapható viagra

 264. levitra vs cialis
  Yanıtla

  levitra vs cialis levitra vs cialis

 265. viagra without doctor prescription
  Yanıtla

  viagra without doctor prescription viagra without doctor prescription

 266. levitra side effects
  Yanıtla

  levitra side effects levitra side effects

 267. viagra without a doctor prescription
  Yanıtla

  viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription

 268. http://cialisoni.com
  Yanıtla

  http://cialisoni.com/ cialis cialis

 269. cialis generika
  Yanıtla

  cialis generika cialis generika

 270. levitra recviews
  Yanıtla

  levitra recviews levitra recviews

 271. viagra tablets
  Yanıtla

  viagra tablets viagra tablets

 272. cialis generico
  Yanıtla

  cialis generico cialis generico

 273. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 274. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 275. viagra tablet
  Yanıtla

  viagra tablet viagra tablet

 276. cialis pharmacy
  Yanıtla

  cialis pharmacy cialis pharmacy

 277. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 278. levitra prices
  Yanıtla

  levitra prices levitra prices

 279. cialis generic pharmacy
  Yanıtla

  cialis generic pharmacy cialis generic pharmacy

 280. what is augmentin
  Yanıtla

  what is augmentin what is augmentin

 281. top rated online canadian pharmacies
  Yanıtla
 282. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 283. viagra pills
  Yanıtla

  viagra pills viagra pills

 284. cialis generic availability
  Yanıtla

  cialis generic availability cialis generic availability

 285. side effects augmentin
  Yanıtla

  side effects augmentin side effects augmentin

 286. levitra online
  Yanıtla

  levitra online levitra online

 287. canadian pharcharmy online
  Yanıtla
 288. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 289. viagra online
  Yanıtla

  viagra online viagra online

 290. augmentin vs amoxicillin
  Yanıtla

  augmentin vs amoxicillin augmentin vs amoxicillin

 291. canadian pharmacies
  Yanıtla
 292. what is levaquin
  Yanıtla

  what is levaquin what is levaquin

 293. canadian pharmacy no prescription
  Yanıtla
 294. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 295. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 296. canadian pharmacies shipping to usa
  Yanıtla
 297. viagra generic
  Yanıtla

  viagra generic viagra generic

 298. cialis coupon
  Yanıtla

  http://cialisoni.com/ cialis price cialis online